schuttersverbondzandenleemstreek

Geschiedenis - Een overzicht

In het jaar 1956, werden in totaal 14 schietwedstrijden gehouden. De wedstrijden werden gehouden aan de schietstand van de schuttersgilde;

St.Joris Waltwilder, St.Martinus Munsterbilzen, O.L.V.Zutendaal, St.Martinus Martenslinde, St.Joris Lanaken, St.Mauritcius Bilzen, St.Amor Munsterbilzen, St.Stefanus Hoeselt, St.Sebastiaan Hoeselt, St.Remigius Waltwilder, St.Joris Munsterbilzen, St.Blasius Rijkhoven, O.L.V.Pr.Eigenbilzen, St.Catharina Mopertingen.

In 1957 werd er geschoten in 3 reeksen. De indeling van de reeksen gebeurde volgens het behaalde klassement van 1956.

De reeks indeling zag er in 1958 als volgt uit:

A reeks B reeks C reeks
St.Amor Munsterbilzen St.Gertrudis Beverst St.Jozef Spurk
St.Joris Waltwilder O.L.V.Pr.Eigenbilzen St.Martinus Martenslinde
St.Mauritcius Bilzen St.Niklaas Eigenbilzen St.Stefanus Hoeselt
St.Joris Munsterbilzen St.Martinus Munsterbilzen St.Lambertus Veldwezelt
O.L.V.Zutendaal St.Sebastiaan Hoeselt St.Catharina Mopertingen
St.Rochus Zutendaal St.Blasius Rijkhoven St.Joris Lanaken
St.Remigius Waltwilder

Vanaf 1962 tot 1970 werd de schietkalender ingedeeld in twee reeksen, een A en B reeks. Vanaf 1962 werd er op iedere wedstrijd een prijs toegekend aan “de beste schutter” dit was een uniformele prijs van een plakket met een schuttersmotief op marmeren voet.

De wedstrijden werden geschoten per reeks.

Als er een wedstrijd voor de B reeks was, dan schoten de schutters van de gilden die in de B reeks waren ingedeeld, de puntenwedstrijd. De schutters van de A reeks schoten met de ploeg een vrije wedstrijd. Als er een puntenwedstrijd voor de schutters van de A reeks dan schoten de schutters van de B reeks een vrijewedstrijd.

De schietkalender van 1962 was alsvolgt opgesteld:

01 apriloefenwedstrijdSt.Niklaas Eigenbilzen
08 apriloefenwedstrijdSt.Mauritcius Bilzen
15 apriloefenwedstrijdSt.Amor Munsterbilzen
23 aprilKeizerhuldigingO.L.V.Pr.Eigenbilzen
29 aprilschietwedstrijdB reeksSt.Blasius Rijkhoven
01 meioefenwedstrijdSt.Jozef Spurk
06 meischietwedstrijdA reeksSt.Sebastiaan Hoeselt
13 meischietwedstrijdA reeksSt.Niklaas Eigenbilzen
20 meischietwedstrijdA reeksSt.Martinus Martenslinde
27 meischietwedstrijdA reeksSt.Gertrudis Beverst
03 junischietwedstrijdB reeksSt.Mauritcius Bilzen
10 junischietwedstrijdB reeksO.L.V.Pr.Eigenbilzen
11 junischietwedstrijdB reeksSt.Rochus Zutendaal
24 junischietwedstrijdB reeksSt.Martinus Munsterbilzen
01 julischietwedstrijdA reeksO.L.V. Zutendaal
08 julischietwedstrijdA reeksSt.Amor Munsterbilzen
21 julischietwedstrijdB reeksSt.Lambertus Veldwezelt
22 julischietwedstrijdA reeksSt.Joris Waltwilder
29 julischietwedstrijdA reeksSt.Joris Munsterbilzen
12 augustusschietwedstrijdB reeksSt. Jozef Spurk
19 augustusschietwedstrijdB reeksSt.Rochus Gellik

In 1966 werd door de algemene vergadering beslist dat iedere gilde slechts om de twee jaar een officiĆ«le schietwedstrijd mocht inrichten. Vanaf 1970 werden er weer drie reeksen samengesteld en kreeg iedere schuttersgilde een schuttersfeest toegewezen. In de jaarvergadering van 19 februari 1973 werd er een reglement voorgesteld en goedgekeurd om het schietoppervlak de “klep” te verkleinen van 30 mm naar 25 mm doormeter. Tevens werd er ook afgesproken dat het gebruik van de riem en enig ander hulpmiddel voortaan verboden is. Het verkleinde doel van 25 mm voor de ploegenwedstrijd heeft het maar één jaar volgehouden. De resultaten waren zo slecht dat men vanaf 1974 alweer op een klep van 30 mm doormeter is gaan schieten en dat doen we tot op heden nog.

In de vergadering van 2 november 1986 werd het bestuur van de schuttersverstandhouding uitgebreid en de bestuursfuncties werden alsvolgt ingevuld:

Voorzitter/penningmeesterEddy Hayen
OndervoorzitterJozef Daniƫls
SecretarisJean Theunissen
LedenLambert Castro
Emiel Vanroy

Tevens werd er een voorstel aan de algemene vergadering gedaan om goedkeuring te geven aan een andere indeling te maken over de drie schietstanden met een bijbehorende uurrooster. Het voorstel werd aangenomen. Er wordt afgestapt van reeks/boom. Er zal vanaf 1987, geschoten worden volgens de nieuwe indeling, iedere schuttersgilde krijgt vooraf een schietstand toegewezen met het uur van aanvang dat zij moeten schieten. Vanaf 1987 wordt ook een schietwedstrijd voor de wisselschaal van Bilzen gehouden voor de schuttersgilde behorende tot groot Bilzen. De schuttergilde van buiten groot Bilzen schieten onderling in dezelfde wedstrijd voor een aparte beker.

Op 27 mei 1988, werd er een bestuursverkiezing gehouden in het lokaal van de schuttersgilde St.Gertrudis Beverst. Er waren 11 kandidaten voor 7 te begeven plaatsen.

De volgende personen werden gekozen voor een termijn van 4 jaar: Eddy Hayen , Jozef Daniëls, Jean Theunissen, Lambert Castro, Henrie Biesmans, Hubert Huygen en Frans Janssen. Het dagelijks bestuur werd alsvolgt samengesteld: Eddy Hayen voorzitter/penningmeester, Jozef Daniëls ondervoorzitter, Jean Theunissen secretaris.

In opvolging van de heer Jozef Daniels die ontslag nam om persoonlijke redenen werd Georges Gyselaers in 1989 verkozen tot bestuurslid. Henrie Biesmans wordt ondervoorzitter.

In 1992 krijgen we te maken met aanpassing van de wapenwet. De heer J. Vanspauwen van de Politie Bilzen komt naar de vergadering om uitleg te geven over de aanpassing van de wapenwet en waar de schuttersgilden rekening moeten mee houden.

In 1992 komt de heer Michel Tevenie in het bestuur in de plaats van de heer Frans Janssen. In 1996 werd er geschoten op een klep die omkadert is met een kogelvanger. Bij de verkiezing van het bestuur op 20 oktober 1996, in het lokaal van de schuttersgilde St.Kristoffel Munsterbilzen, werd het bestuur uitgebreid naar acht leden. Werden verkozen:

Eddy Hayen, Henri Biesmans, Georges Gyselaers, Lambert Nulmans, Andre Meuwissen, Jean-Marie Sillen, Michel Tevenie, Jean Theunissen. Er werd afscheid genomen van Lambert Castro en Berty Huygen die zich niet meer kandidaat gesteld hadden.

Vanaf 1997 gaan de schietwedstrijden door op 4 schietstanden en krijgt iedere schuttersgilde jaarlijks een officiële wedstrijd. Het kampioenschap gaat door op 15 officiële wedstrijden en 2 wedstrijden juweel ploegen- en individuele wedstrijden. Het Blokkoningschieten zand-leemstreek werd ingevoerd met een nevenwedstrijd voor schutters en schutsters met 0,1,2 en 3 missers.

In de vergadering van 24 december 2000, in het lokaal van de schuttersgilde O.L.V.Pr Eigenbilzen, komt de heer J.Vanspauwen Politie Bilzen een toelichting geven op het KB.13/07/00 en de omzendbrief 3630/1/8, m.b.t de erkenningsvoorwaarden van de schietstanden en de omzendbrief m.b.t. de wapens.

In de vergadering van 11 november 2001, in het lokaal van de schuttersgilde St.Joris Munsterbilzen werd de aanvraag behandeld van de schuttersgilde St.Dominicus Termien om aan te sluiten bij de schuttersverstandhouding zand-leemstreek. De algemene vergadering heeft unaniem besloten om de schuttersgilde St.Dominicus Termien te aanvaarden. Door het ontslag van de heer Henrie Biesmans wordt hij in het bestuur vervangen door Jos Valkenborgh. De heer Jos Valkenborgh was bij de bestuursverkiezing in 2004, geen kandidaat, de heer Lambert Castro komt in het bestuur. In 2005, werd door de algemene vergadering ingestemd om 6 kogels i.p.v. 5 kogels per schutter te schieten in de ploegenwedstrijd. Het huidig bestuur van de schuttersverstandhouding zand-leemstreek bestaat uit de volgende personen met als functie binnen het bestuur van:

VoorzitterEddy Hayen
OndervoorzitterAndre Meuwissen
SecretarisJean Theunissen
PenningmeesterJean-Marie Sillen
LedenLambert Castro
Georges Gyselaers
Lambert Nulmans
Michel Tevenie

Tot zover een historisch overzicht van de werking schuttersverstandhouding zand-leemstreek.